NAVIGATION
NAVIGATION
Území strategických inovací
Společnost SITERRA s.r.o. vznikla v roce 2003 jako společnost zajišťující logistickou a smluvní podporu pro dodávky zboží z České republiky a Evropy na území postsovětského prostoru. Služby při obchodních operacích zahrnovaly předsmluvní jednání, dohled nad smlouvami, vyhledávání nových partnerů, poprodejní dohled a dohled v době záruky, servisní služby a konzultace na místě.
Projektování
Design, svět, automatizace procesů, inženýrství, architektura, kreativita a technologie, vytváření a udržování firemního stylu
Zásobování
dodávka nábytku, sanitární techniky, materiálů pro dokončovací práce, výrobního zařízení a součástek, elektronických komponentů
Prosazení
realizace projektů na prosazování nových technologií, zavádění nového zboží a služeb, obsazování nových trhů, rozběh nových podniků a obchodních procesů
Marketing
vytváření marketingových strategií stimulujících poptávku a nabídku pro cílové trhy a specializované segmenty
Consulting
poradenské služby a ekonomicko-organizační modelování v podnikatelské činnosti
Důvěrnost
V procesu spolupráce udržujeme obchodní tajemství a zajišťujeme zásady ochrany osobních údajů.
Právě strategické inovace umožňují společnostem soustředit se na konkurenční výhody v nadcházejících obdobích. Čím lepší jsou představy o dynamice změn probíhajících v ekonomice, tím vyšší je rychlost reakce na tyto změny. V nejvýhodnější pozici se ocitá ten, kdo tyto změny iniciuje. Strategické inovace umožňují přebudovávat motivační složku procesů a vytvářet nové spotřebitelské vlastnosti, které formují řízenou poptávku spotřebitelů.
VÝHODY
Komunikační aktivita společnosti spjatá se součinností s výrobci z celého evropského kontinentu byla založena na hlavních přednostech společnosti SITERRA s.r.o.
Umístění
příznivá poloha České republiky v centru Evropy a možnost operativn shromažďovat a zpracovávat poptávku i zboží z různých evropských zemí.
Zkušenost
- zkušenosti s dodávkami a celním odbavením zboží na území postsovětského prostoru;
- více než 15 let pracovních zkušeností v Evropě a s řízením projektů.
Komunikace
dlouhodobé kontakty a velký počet partnerů a klientů jak na území Evropské unie, tak i postsovětského prostoru.
Znalosti
znalost zákonů vývoje trhu a principů jejich fungování.
Tým
tým schopných odborníků z prolínajících se oblastí: ekonomika, marketing, automatizace, design, architektura, informační technologie.
Praxe
umění vytvářet konkurenční strategie na základě odborného vzdělání a kompetencí shromážděných během více než 25 let praxe.
Naše skupina společností se již více než čtvrt století zabývá studiem teorie a praxe úspěšného podnikání. Zkušenosti s vývojem a formováním konkurenčních strategií pro různé oblasti ekonomiky a podnikatelské činnosti se staly základem pro řízení vlastních projektů a staly se též efektivní součástí poradenské činnosti. Nestandardní vnímání procesů v podnikání a kreativní přístup k řešení úkolů v oblasti řízení podnikatelské činnosti jako celku zpravidla vedou nejen k nárůstu výsledkovosti obchodu, ale přinášejí také řadu dividend tvůrčího charakteru a osobnostního růstu všem zúčastněným stranám bez výjimky.


Vždy máme radost z rozšíření našich obzorů a získání nových přátel. Máte-li ekonomické úkoly, k nimž se Vám nepodařilo nalézt vhodné řešení, bez rozpaků se obraťte na nás, rádi Vám pomůžeme.
Klimentska 1552/3, Praha 1, 110 00
Phone: +420 774 707 109
E-mail: terra@siterra.cz